دریافت شناسه شبا
شماره شبا : به اختصار عبارت " شناسه حساب بانكي ايران" ، شبا ناميده مي شود، که به منظور تسهیل و استاندارد سازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانکها تعریف و تبیین شده است و شماره شبا در تمام سامانه های پرداخت و انتقال وجه بین بانکی که از طریق سپرده صورت می پذیرد بکار گرفته می شود. طول این شماره 26 کاراکتر بوده و در آن مجاز به استفاده از حروف انگلیسی (A-Z) و یا اعداد انگلیسی (0-9) بوده و از هیچ کاراکتر دیگر از جمله اعداد و حروف فارسی نمی توان استفاده نمود.)

 

 

شبا براي انواع حساب ها مانند جاري، سپرده، تسهيلات و نظاير آن مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. وجود "شبا" مزاياي زير را براي مشتريان و بانك دربر دارد:
1- "شبا" تمام اطلاعات يك شماره حساب معمولي را دارد. با دانستن "شبا" مي توانيد وجه را به آن منتقل كرده يا از طريق آن پول دريافت كنيد، بدون اين كه نگران ساير جزئيات حساب باشيد.
2- براي حواله هايي كه از "شبا" در آنها استفاده مي شود، نياز به دانستن، ذكر و كنترل هيچگونه اطلاعاتي نظير نام بانك، نام يا كد شعبه، شماره حساب، نوع حساب و درگيري با كدهاي مختلف و گوناگون نداريد.
4- سامانه هاي حواله الكترونيكي كشور "ساتنا" و "پايا" بر اساس "شبا" فعاليت مي نمايند، بنابراين دانستن "شبا"ي حساب براي انجام حواله بين بانك ها براي همه مشتريان بانك ها ضرورت دارد.

شبا یا شماره سپرده بانکی ایران، به منظور تسهیل و استانداردسازی مبادلات بین بانکی و بین المللی بانک های کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با استاندارد 13616-ISO ، تعریف و تبیین شده است. هر شماره سپرده بانکی، قابل تبدیل به یک شماره سپرده شبا خواهد بود. کاربران گرامی می توانند شماره شبا مرتبط با سپرده خود را از طریق روشهای زیر دریافت کنند.
نوع: